Robert Keurntjes, filosoof & gesprekspartner"

Robert Keurntjes, filosoof

Lopende projecten


- Boek
Met prof.dr.Ilse Bulhof werk ik op het moment aan een boek over Uitzonderlijke Goedheid. Zijn wij in staat om een filosofische grondslag te geven voor uitzonderlijke goedheid in een tijd waarin er voor de klassieke metafysica geen ruimte meer is? Biedt het boeddhisme een uitweg? Kunnen we ervaringen van een andere orde en een naturalistisch mensbeeld met elkaar verenigen? We gaan het zien...

- Promotie-onderzoek
Tussen de bedrijven door probeer ik ook tijd te vinden om aan mijn promotieonderzoek te werken.
De centrale vraag is wat een veranderend mensbeeld van implicaties heeft voor ethische, juridische en zingevingsvragen? Het uitgangspunt is dat wij dergelijke vragen beantwoord hebben vanuit een 'Christelijk' mensbeeld. Het wezen van de mens is zijn ziel, wij hebben een autonome vrije wil en de zin van het leven is gekoppeld aan het bestaan van een hiernamaals. Veel vragen moeten we opnieuw stellen als onze vooronderstellingen over mens en wereld veranderen.

Afgeronde projecten

29 oktober 2015: conferentie Boeddhisme en Psychologie
Een samenwerking van Tarab Instituut Nederland en Stichting Pychotherapie en Boeddhisme. Met o.a. Alan Wallace, Edel Maex en Lene Handberg
Taken: organisatie, inleiding, workshop "Leven zonder ik".

4 juni 2010: congres Meditatie: Spirituele weg of Therapeutisch middel?
sprekers: Christine Feltman, Han de Wit, Lene Handberg
Taken: organisatie, dagvoorzitter, gespreksleider


Robert Keurntjes, filosoof & gesprekspartner

Ik studeerde filosofie met als specialisatie cognitiefilosofie aan de RU, en boeddhistische filosofie en psychologie aan het Tarab Institute.