Robert Keurntjes, boeddhistisch filosoof & coach"

Robert Keurntjes, filosoof

Lopende projecten


- Boek
Met prof.dr.Ilse Bulhof werk ik op het moment aan een boek over Uitzonderlijke Goedheid. Zijn wij in staat om een filosofische grondslag te geven voor uitzonderlijke goedheid in een tijd waarin er voor de klassieke metafysica geen ruimte meer is? Biedt het boeddhisme een uitweg? Kunnen we ervaringen van een andere orde en een naturalistisch mensbeeld met elkaar verenigen? We gaan het zien...

- Promotie-onderzoek
Tussen de bedrijven door probeer ik ook tijd te vinden om aan mijn promotieonderzoek te werken. Ik begon met de vraag naar wat van soort mentale activiteit of staat mindfulness verwijst. Er wordt immers veel onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness maar waar het precies over gaat is niet helemaal duidelijk. Een leuke vraag voor een filosoof. Ik heb me al verdiept in het vroege Indische denken over smrti - de Sanskriet term die vertaald wordt als mindfulness maar eigenlijk herinnering betekent. Daar komen leuke gedachtes uit voort. Een publicatie is in voorbereiding.

Een volgende stap wordt de vraag hoe onze associaties onze ervaringen beïnvloeden. Ook zal er een artikel moeten komen over de psychologie van het boeddhisme.

Afgeronde projecten

29 oktober 2015: conferentie Boeddhisme en Psychologie
Een samenwerking van Tarab Instituut Nederland en Stichting Pychotherapie en Boeddhisme. Met o.a. Alan Wallace, Edel Maex en Lene Handberg
Taken: organisatie, inleiding, workshop "Leven zonder ik".

4 juni 2010: congres Meditatie: Spirituele weg of Therapeutisch middel?
sprekers: Christine Feltman, Han de Wit, Lene Handberg
Taken: organisatie, dagvoorzitter, gespreksleider


Robert Keurntjes, filosoof & gesprekspartner

Ik studeerde filosofie met als specialisatie cognitiefilosofie aan de RU, en boeddhistische filosofie en psychologie aan het Tarab Institute.