Robert Keurntjes, filosoof & gesprekspartner"

Robert Keurntjes, filosoof

In 1991 ben ik aan de Radboud Universiteit in Nijmegen begonnen met een studie filosofie die ik voortijdig gestaakt heb. Door de jaren heen ben ik mij verder in zowel de westerse als boeddhistische filosofie blijven verdiepen en heb in 2009 de stap gezet om mijn studie alsnog af te ronden.
Dit heeft geleid tot een masterscriptie over persoonlijke identiteit waarin ik tevens de relevantie van boeddhistische filosofie voor hedendaagse cognitiefilosofie laat zien.
Als Parfit Boeddha serieus had genomen... Persoonlijke identiteit als 'hanging reality'.
Sinds 1992 verdiep ik mij in boeddhistische filosofie en beoefening, via Jewel Heart en het Tarab Instituut. Binnen het Tarab Instituut ben ik lange tijd medeverantwoordelijk geweest voor de organisatie van een opleiding in boeddhistische filosofie en psychologie en haar toepassingen.

Ik heb zowel in vrijwilligersorganisaties als in het bedrijfsleven gewerkt. Als uitvoerende en als leidinggevende, in een levensmiddelenspeciaalzaak met 15 man personeel en als officemanager van een opleidingsinstituut. Sinds 2005 werk ik als zelfstandige op verschillende tereinen.
Ik heb gewerkt met mensen van zeer uiteenlopende pluimage, met zwakbegaafden, hoogopgeleiden, jongeren...

Ik heb een ruime ervaring met het geven van cursussen en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en filosofie.

Ik maak gebruik van boeddhistische inzichten, toegepast voor de wereld van vandaag, voor persoonlijke ontwikkeling maar pas deze ook toe voor organisaties om communicatie- en ontwikkelingsprocessen soepeler te laten verlopen en ter vebetering van de verhouding tussen de huidige situatie en een beoogd doel.

Als filosoof houd ik mij bezig met vraagstukken rond werkelijkheidsbeleving, persoonlijke identiteit en de relatie tussen lichaam en geest. Hiervoor verdiep ik mij in de hedendaagse cognitiefilosofie, wetenschap en boeddhistische filosofie en psychologie.

In mijn denken staat het inzicht in 'het onderling gerelateerde' bestaan centraal. Niet de objecten, maar processen en relaties vormen de werkelijkheid.


Robert Keurntjes, filosoof, coach & gesprekspartner

Mijn naam is Robert Keurntjes geboren in 1968. Sinds 1991 houd ik mij bezig met filosofie en persoonlijke ontwikkeling.
Naast een studie filosofie verdiep ik mij sinds 1992 ook in boeddhistische filosofie en psychologie en de praktische toepassing daarvan.
Ik heb zowel in het bedrijfsleven als in vrijwilligersorganisaties gewerkt, als uitvoerende en als leidinggevende. Sinds 2005 werk ik als zelfstandige