Robert Keurntjes, filosoof & gesprekspartner"

Robert Keurntjes, filosoof

Filosofie is....
Vanuit verwondering je afvragen hoe de 'wereld' in elkaar zit, en vanuit verlangen zoeken naar wijsheid om een goed leven te leiden.

Waar ik mij het meest over verwonder is dat wij een, voor ons betekenisvolle, wereld ervaren. Zo vanzelfsprekend en tegelijkertijd zo bijzonder wanneer je je afvraagt hoe dat mogelijk is.
Ik laat me daarbij inspireren door zowel Westerse als Indische (m.n. boeddhistische) filosofie. Het is opmerkelijk hoezeer ze met overeenkomstige vragen bezig zijn: Wat is de mens? Wat kunnen we weten? Wat is wijs om te doen?
Ik ben afgestudeerd in cognitiefilosofie (philosophy of mind) maar hou me ook graag bezig met sociaal-politieke wijsbegeerte en 'levensfilosofie'. Filosofie is voor mij dan ook meer dan denken over. Het gaat ergens over, het kan ons op weg helpen.

Ik geef cursussen aan Volksuniversiteiten en HOVO over uiteenlopende onderwerpen: geschiedenis van de filosofie, wereldfilosofie, cognitiefilosofie. Ik begeleid een filosofiekring en voer filosofische gesprekken met individuen en bedrijven.

En ik werk aan een proefschrift over de implicaties van een veranderend mensbeeld voor ethische, juridische en zingevingsvragen.
Uitgangspunt is dat we meer en meer de mens beschouwen als bio-fysiologisch wezen zonder ziel of andere metafysische essentie. Wanneer we dat mensbeeld daadwerkelijk als leidend uitgangspunt nemen, dan zullen heel veel vragen opnieuw gesteld moeten worden. Zo is b.v. ons ethisch perspectief op onze omgang met dieren bepaald door het verschil dat wij tussen mens en dier maken, zijn onze wetten gebasseerd op de vooronderstelling dat wij een autonome vrije wil hebben, en is zingeving lange tijd het domein van religie geweest. Maar als die vooronderstellingen niet meer vanzelfsprekend zijn, heeft dat implicaties...

Met mijn masterscriptie heb ik aan de hand van persoonlijke identiteit getracht de relevantie van boeddhistische filosofie voor de hedendaagse cognitiefilosofie te laten zien.
"Als Parfit Boeddha serieus had genomen..., persoonlijke identiteit als 'hanging reality'."
Voor mijn proefschrift zal ik ook gebruik maken van boeddhistische filosofie omdat zij zich al met een aantal vragen uiteen gezet heeft die ons nu voorliggen: o.a. wat betekent het als je het bestaan van een onafhankelijk zelf ontkent, en hoe kan het leven waarde en zin hebben als alles relatief is?


Robert Keurntjes, filosoof & gesprekspartner

In 1991 begon ik aan de universiteit met een studie filosofie en ben me in de loop der jaren steeds verder gaan verdiepen in de cognitiefilosofie. Vanuit persoonlijke interesse ben ik mij daarnaast in het boeddhisme en haar filosofische en psychologische grondslagen gaan verdiepen.
De wisselwerking, overeenkomsten en verschillen tussen beiden hebben mijn denken beïnvloed.