Robert Keurntjes, boeddhistisch filosoof & coach"

Robert Keurntjes, boeddhistisch filosoof & coach

Ik geef lezingen, cursussen en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van organisaties.
De cursussen en trainingen geef ik op basis van mijn begrip van o.a. de boeddhistische filosofie en methodes om de geest te trainen. Deze ideeën en methodes zijn ook te gebruiken voor organisaties.
Centraal in de trainingen staat het inzicht krijgen in hoe je voortdurend kleur geeft aan je werkelijkheidsbeleving en hoe je tot een reële kijk op de werkelijkheid kunt komen. Daarvoor maak ik gebruik van kennisoverdracht maar de beleving, of de relatie tot de eigen ervaring, staat centraal. Ook gebruik ik meditatie oefeningen (ook bekend als mindfulness). Het gaat primair om tot een andere beleving van jezelf en de wereld te komen; een meer stabielere zelfrelatie. Daardoor ontstaat er als vanzelf een open houding naar de ander. Communicatie gaat hierdoor soeplere verlopen en het wordt makkelijker om te begrijpen wat de ander nodig heeft. Dit is zinvol voor je privéleven maar ook b.v. als leidinggevende, oftewel in iedere situatie waarin je te maken hebt met anderen, waarin emoties van jezelf en anderen een rol spelen (en dat is altijd).

Thema's die in de trainingen aan bod kun komen zijn: de relatie tot jezelf, werken met emoties, conflicthantering, groepscommunicatie enz. Voor bedrijven en organisaties lever ik maatwerk waarbij ik begin met een analyse van de situatie binnen het bedrijf waarna in overleg bepaald kan worden wat de meest zinvolle aanpak is om communicatie en ontwikkeling binnen het bedrijf of de organisatie te optimaliseren.


Robert Keurntjes, boeddhistisch filosoof & coach

Vanuit de functies die ik bekleed heb in vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven begrijp ik de verschillende processen waar mensen in relatie tot elkaar en in het werk mee te maken hebben.

In deze situaties heb ik de inzichten en training vanuit boeddhisme op een zeer praktische wijze kunnen toepassen en verder kunnen verdiepen.