Robert Keurntjes, genealogie"

Genealogie van o.a. de schilders Lange Pier en Dirck Santvoort. Robert Keurntjes

Genealogie van Aert Pietersz
en de familie Santvoort

Een geslacht van kunstenaars, predikanten en filosofen

(dit is enkel een genealogisch overzicht, in mijn archief heb ik ook gegevens uit andere bronnen)

(de gegevens van 'Pietersz.' komen uit 'Oud-Holland, 1889', de gegevens van 'Santvoort' komen uit eigen onderzoek)I Aert Pietersz

kousenwever; afkomstig uit Purmerland

kinderen:

 1. Pieter Aertsz (Lange Pier), volgt II.1II.1 Pieter Aertsz (Lange Pier), geb. Amsterdam 1507 of 1508, begr. Amsterdam in de Oude kerk 3 juni 1575, zoon van Aert Pietersz, tr. Antwerpen 1542, Cathalyne (Lijntje) van den Beukelaer, geb. , doop , overl. , dochter van Christina van den Bogaerde

schilder; in de leer bij Allard Claesz; op zeventien jarige leeftijd naar Hennegouwen; woont in Antwerpen, in 1535 ingeschreven in het st.Lucasgilde; koopt op 20-12-1547 het huis 'Vlaanderen' op de Ossenmarkt en twee jaar later het huis ernaast 'Brabant'; vesticht zich weer in Amsterdam tussen 1555 en 1557, i.v.m. een opdracht voor het glas in een nieuw zijkoor van de Oude kerk.; in 1557 woont hij op de N.Z. Achterburgwal bij de Cornelis-Buyckensteeg en op 06-07-1563 betaald hij zijn poorterschap.

kinderen:

 1. Pieter Pietersz. I (jonge Lange Pier), volgt III.1
 2. Lijntje Pieters, volgt III.2
 3. Arent Pietersz, volgt III.3
 4. Stijntje Pieters, volgt III.4
 5. Anna Pieters
 6. genoemd in 1578

 7. Dirk Pietersz, volgt III.5
 8. Trijntje Pieters, begr. Amsterdam Oude kerk 19 juni 1577
 9. NN, begr. Amsterdam Oude kerk 19 augustus 1568III.1 Pieter Pietersz. I (jonge Lange Pier), geb. Antwerpen 1540, begr. Amsterdam Oude kerk 1603, zoon van Pieter Aertsz (Lange Pier) en Cathalyne (Lijntje) van den Beukelaer, tr. Magdalena Pieters, geb. , doop , overl. , dochter van Pieter Adriaensz en Lucia Simons

schilder woont op de hoek van de Molensteeg O.Z.Achterburgwal

kinderen:

 1. Pieter Pietersz II (jonge Lange Pier), volgt IV.1
 2. Truytgen Pieters, volgt IV.2
 3. Trijntge Pieters, geb. - -1582, ondertrouw/tr. 18-10-16, Amsterdam -11-1606, Evert Crijnsz van der Maes
 4. Wonen in 's Gravenhage; Evert is Schilder en was leerling van haar vader.

 5. Gerrit Pietersz, doop Amsterdam in de Oude Kerk 13 februari 1592IV.1 Pieter Pietersz II (jonge Lange Pier), geb. Haarlem (?) - -1578, overl. Amsterdam, begr. in de Oude kerk 3 mei 1631, zoon van Pieter Pietersz. I (jonge Lange Pier) en Magdalena Pieters, tr.(1) 10 oktober 1604, Vrouwtje Simonsdr Louw, geb. - -1579, doop , overl. , dochter van Simon Jacobsz Louw en Ael Jans, tr.(2) Amsterdam 1 juni 1608, Trijntje Egberts, geb. - -1588, doop , overl. Amsterdam , dochter van Egbert Gerritsz en Jannetje Gerrits

woont in "de verkeerde wereld"in de Wijdesteeg in de Nes.

kinderen uit huwelijk(1):

 1. Magdaleentje Pieters, geb. Amsterdam -10-1605, tr. Amsterdam - -1624, Pieter Evertsz Wit

Apothecar te Hoorn

kinderen uit huwelijk(2):

 1. Annetje Pieters
 2. Sijtgen Pieters, overl. - -1631
 3. Pieter Pietersz III, begr. Oude kerk 21 maart 1631
 4. Jannetje Pieters
 5. Trijntje PietersIV.2 Truytgen Pieters, geb. Haarlem - -1580, begr. Amsterdam - -1647, dochter van Pieter Pietersz. I (jonge Lange Pier) en Magdalena Pieters, tr. Dirk Pietersz Bontepaert, geb. Amsterdam , doop Oude kerk -11-1579, overl. Amsterdam , zoon van Pieter Dirksz Santvoort

Zij was 'van Godt Almachtigh met blintheyt gevisiteert' volgens haar testament 05-01-1643. Op 19 augustus 1647 werd haar nalatenschap ca. 58000 gld onder haar kinderen verdeeld.

kinderen:

 1. Pieter Dirksz Santvoort, volgt V.1
 2. Magdalena Santvoort
 3. Dirk Dirksz Santvoort, volgt V.2
 4. Jakob, geb. Amsterdam, doop Nieuwe kerk 25 maart 1612, begr. Nieuwe kerk 27 juni 1613
 5. Jakob, geb. Amsterdam, doop Nieuwe kerk 12 maart 1613, begr. Nieuwe kerk 17 december 1616
 6. Abraham Dirksz Santvoort, volgt V.3
 7. Jakob Santvoort, volgt V.4V.1 Pieter Dirksz Santvoort, overl. Amsterdam, begr. in de Nieuwe kerk 19 november 1635, zoon van Dirk Pietersz Bontepaert en Truytgen Pieters, ondertrouw/tr. 3 juni 1633, Amsterdam -06-1633, Marretje Courten

schilder; woont aan de Koningsgracht (Singel). Marritje (wed. Pieter Dircksz Bontepaert) gaat op 11-09-1643 in ondertrouw met Claas Velt (wed. Stijntje Schonemans)

kinderen:

 1. Pieternella Santvoort, tr. Aert Dick

wijnkoperV.2 Dirk Dirksz Santvoort, geb. Amsterdam, doop Nieuwe kerk 6 december 1609, overl. Amsterdam, begr. in de Nieuwe kerk 9 maart 1680, zoon van Dirk Pietersz Bontepaert en Truytgen Pieters, ondertrouw(1) Amsterdam 14 juni 1641, Baertje Pont, geb. Amsterdam , doop Oude Kerk 09-12-1621, overl. , dochter van Rem Jansz Pont en Ael Willems, ondertrouw /tr.(2) 8 november 1657, Amsterdam - -1657, Catharina Rieuwerts, geb. , doop , overl.

portretschilder; woont op de hoek van de Molensteeg O.Z.Achterburgwal waar zijn grootvader Lange Pier woonde; later (tussen 1652 en 1657) verhuisde hij naar de st.Antonis Breestraat 60, 'de Pynas', dit is een erfenis, van haar de ouders van Baertje? Zijn bezit ten tijde van zijn huwelijk heeft al een waarde van 14116,-; in 1658 wordt hij gekozen tot overman van het st.Lucasgilde. Zijn bekendste werk is het doek met de regentessen van het Spinhuis uit 1638.

kinderen uit huwelijk(1):

 1. mr. Dirk Santvoort, geb. Amsterdam - -1647, doop Oude kerk 25 maart 1646, overl. Amsterdam, begr. Nieuwe kerk 24 december 1688, ondertrouw/ tr. Amsterdam 24 juli 1682, -08-1682, Johanna Elisabeth van Erp, geb. , doop , overl.
 2. kanunnik ten Dom te Utrecht

 3. Rembrandt, geb. Amsterdam, doop Oude kerk 12 juli 1648
 4. Rembrandt, geb. Amsterdam, doop Oude kerk 10 juli 1650
 5. Rembrandt, geb. Amsterdam, doop Oude kerk 4 juli 1652V.3 Abraham Dirksz Santvoort, geb. Amsterdam, doop Nieuwe kerk 22 augustus 1617, zoon van Dirk Pietersz Bontepaert en Truytgen Pieters, ondertrouw/tr. 31 december 1644, Amsterdam -01-1645, Elisabeth de Kruyff, geb. , doop , overl.

schilder en plaatsnijder; In het testament van zijn moeder 05-01-1643 staat dat hij wrevelig en ongebonden is. Woont aan de Hartenstraat; na zijn huwelijk vertrekt hij naar Breda.

kinderen:

 1. Dirk Santvoort, geb. -ca-1647
 2. studeert in Leiden Theologie. 1668

 3. Nicolaas Santvoort, geb. -ca-1649
 4. studeert in Leiden theologie. 1668

 5. Pieter Santvoort, geb. - -1658

in 1677 te Utrecht en in 1699 honoris causa ter verkrijging van het doctoraat in de theologie in het album studiosorum te Leiden ingeschreven. zie Kist en Royaards, Kerk. Archief. VII blz. 400, VIII blz. 190.V.4 Jakob Santvoort, geb. Amsterdam -ca-1620, doop Nieuwe kerk 19 mei 1620, begr. Nieuwe kerk 23 maart 1675, zoon van Dirk Pietersz Bontepaert en Truytgen Pieters, tr. Santvoort 22 augustus 1649, Lijsbet van den Bergh, geb. , doop , overl. , dochter van Jacob van den Bergh

Door zijn vader in een ijzernering gezet. ijzerkramer en brandmeester in wijk 40

kinderen:

 1. Maria Santvoort, geb. Amsterdam, doop Nieuwe kerk 30 juni 1650
 2. Sara Santvoort, geb. Amsterdam, doop Oude kerk 21 september 1651
 3. Geertruij Santvoort, volgt VI.1
 4. Dirck Santvoort, volgt VI.2
 5. Baertge Santvoort, geb. Amsterdam, doop Remonstrantenkerk 3 december 1655
 6. Josina Santvoort, geb. Amsterdam, doop Remonstrantenkerk 7 september 1657
 7. Pieter Santvoort, geb. Amsterdam, doop Remonstrantenkerk 7 september 1658VI.1 Geertruij Santvoort, begr. Oude kerk 4 september 1677, dochter van Jakob Santvoort en Lijsbet van den Bergh, ondertrouw Amsterdam 7 september 1674, Johannes van Kempen

Johannes van Kempen legt op 04-12-1674 zijn poorterseed af. Hij is koperslager en afkomstig van Schoonhoven.

kinderen:

 1. Elisabeth van Kempen, geb. Amsterdam, doop Zuidkerk 17 april 1675VI.2 Dirck Santvoort, geb. Amsterdam, doop Oude kerk 24 juli 1653, overl. Amsterdam, begr. Oude kerk 19 juli 1712, zoon van Jakob Santvoort en Lijsbet van den Bergh, tr.(1) Oude kerk 19 november 1684, Machtildis Winckel, geb. - -1655, doop , overl. Amsterdam , dochter van Catharina Brans, tr.(2) Amsterdam 16 november 1687, Clara van Rijssen, geb. - -1655, doop , overl. , tr.(3) Sara van Udem, geb. , doop , overl. Amsterdam

ijzerkoper/ijzerkramer. Bij zijn eerste huwelijk woont hij op de Leitsegracht, op 5 october 1700 koopt hij voor 2500,- een huis op de achtergracht. Op zowel 3 als 13 april 1686 wordt er een kind van hem begraven, naar alle waarschijnlijkheid sterft hij kinderloos

kinderen uit huwelijk(1):

 1. Jacob Santvoort, geb. Amsterdam, doop Nieuwe kerk 6 april 1686, begr. 3 april 1686III.2 Lijntje Pieters, dochter van Pieter Aertsz (Lange Pier) en Cathalyne (Lijntje) van den Beukelaer, tr. Pietersz Cosyn, geb. , doop , overl.
kinderen:

 1. Pieter Gerritsz Cosijn, volgt IV.3
 2. Trijn Gerrits, geb. - -1572
 3. leeft nog in 1619, is doofstom

 4. Jan Gerritsz Cosyn
 5. leeft in 1595

 6. Lijsbeth Gerrits, volgt IV.4IV.3 Pieter Gerritsz Cosijn, geb. Amsterdam - -1571, zoon van Pietersz Cosyn en Lijntje Pieters, tr. Amsterdam -11-1592, Anna Jacobs, geb. , doop , overl.

schilder, overleden tussen 1617 en 1624

kinderen:

 1. Jacob Pieters Cosijn

genoemd in 1619IV.4 Lijsbeth Gerrits, dochter van Pietersz Cosyn en Lijntje Pieters, tr. Paulus de Riemer, geb. - -1554, doop , overl.
kinderen:

 1. Pieter de Riemer
 2. genoemd 1645

 3. Gerrit de Riemer

genoemd 1645III.3 Arent Pietersz, geb. Antwerpen - -1550, overl. Amsterdam, begr. Oude kerk 12 juni 1612, zoon van Pieter Aertsz (Lange Pier) en Cathalyne (Lijntje) van den Beukelaer, tr. Amsterdam -02-1583, Neeltge Willems, geb. , doop , overl.

schilder woont in de Oude Doelenstraat

kinderen:

 1. Marritgen Arents, geb. - -1584, overl. Amsterdam, begr. Oude kerk 19 juli 1638, tr. Amsterdam -05-1615, Cornelis Jansz Schoneman
 2. in 't Witte paert in de Kalverstraat

 3. Pieter Arentsz, geb. - -1585, overl. voor zijn vader
 4. Truytgen Arents, geb. - -1588, tr. Paulus Hendriksz Meebael
 5. Willem Arentsz de Lange, volgt IV.5
 6. Lyntgen Arents, geb. - -1593, tr. -09-1615, Wouter Woutersz, geb. , doop , overl.
 7. Arent Arentsz de Lange, geb. Amsterdam - -1595, tr. Amsterdam -04-1616, Aeltje Huyberts, geb. , doop , overl. , dochter van Huybert Ottsz en Anna Pauw

schilder; woont op den Voorburgwal bij de VarkenssluisIV.5 Willem Arentsz de Lange, geb. Amsterdam - -1590, overl. Amsterdam, begr. Oude kerk 5 maart 1626, zoon van Arent Pietersz en Neeltge Willems, tr. Amsterdam -10-1615, Trijntje Huyberts, geb. , doop , overl. , dochter van Huybert Ottsz en Anna Pauw

schilder; woont op de hoek Nieuwendijk Karnemelksteeg

kinderen:

 1. Cornelia Willems, geb. - -1619, tr. omstreeks 1646, Pieter Pietersz Mol
 2. Jannetje Willems, geb. - -1622, overl. voor 1657III.4 Stijntje Pieters, dochter van Pieter Aertsz (Lange Pier) en Cathalyne (Lijntje) van den Beukelaer, tr. Egbert
kinderen:

 1. Pieter Egbertsz

leeft in 1636III.5 Dirk Pietersz, geb. -ca-1558, zoon van Pieter Aertsz (Lange Pier) en Cathalyne (Lijntje) van den Beukelaer

schilder, woonde en overleed te Fontainebleau

kinderen:

 1. Pieter Dirksz de Lange

uitlandig geweest, vermist, zijn nalatenschap is verdeeld in 1636


Amsterdam 1543,
Het huis waar 50 jaar later de familie Santvoort in de KalverstraatGenealogie, Robert Keurntjes

In de ruim 25 jaar die ik me bezig houd met genealogie heb ik vooral in mijn vrije tijd onderzoek gedaan naar mijn eigen voorouders. Bij tijd en wijle heb ik echter ook onderzoek gedaan voor anderen. Het onderzoek naar de familie Santvoort was een onderzoek in opdracht waarbij ik de toestemming heb gekregen de gegevens te publiceren.